+

sAs IQ Zarządzanie Procesami Zakupowymi

Budujemy zmotywowane zespoły świadome swojej roli i potencjału negocjacyjnego.     

 

W ostatnich latach nastąpiły głębokie zmiany w podejściu do funkcji zakupów, które konsekwentnie  czynią z niej funkcję strategiczną. Cele zakupowe zostają ściśle powiązane ze strategią konkurowania przedsiębiorstwa. Dział zakupów pełni kluczową rolę w procesie poprzez zarządzanie potrzebami klientów zarówno wewnętrznyc jak i zewnętrznych i ma za zadanie nie tylko zapewnić maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, aby zoptymalizować koszty, lecz również przełożyć to na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy oraz jej wskaźników rentowności i wartości. Ważnym elementem optymalizacji kosztowej jest koncentracjja w obszarach, które mają największy wpływ na budowę wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie kosztami wydaje się kluczowym i najpotężniejszym narzędziem współczesnego zarządzania zakupami i dostawami w biznesie, a jego rola staje się szczególnie istotna w czasach spowolnienia i kryzysów gospodarczych. 

         
           W związku z tym, że tradycyjną esencją działań przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku, cel ten starano się uzyskać albo poprzez działania na rzecz zwiększenia przychodów, albo redukcję kosztów. We współczesnym świecie dominuje przekonanie, że największe możliwości redukcji kosztów oraz poprawy pozycji konkurencyjnej i wskaźników rentowności mają swoje podstawy w konsekwentnym i skutecznym zarządzaniu procesami zakupowymi.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© sAs IQ Zarządzanie Procesami Zakupowymi